sågtecknik

Sågningen inleds oftast med ett ”liggskär”  jag försöker börja med att såga ”ryggen av stocken ”


Detta gäller om stocken har en synlig krok, och görs för att bättre utnyttja stockens form, men även för att undvika problem med spänningar i stocken.


Liggskäret är ett mycket viktigt snitt, då det tillsammans med nästa snitt avgör hur övriga snitt kommer att läggas. När blocket sågats fram kommer liggskäret att utgöra flatsidan på den första brädan eller plankan. Om stocken har en sämre sida, tex med stora kvistar, sågas denna sida först. Resultatet blir då att felen begränsas till ena sidans centrumutbyten.


En stor fördel med småskalig sågning är att jag kan variera sågningen beroende på virkeskvaliten. Om en stock innehåller list- eller snickerivirke kan jag välja att såga ut detta i lämpliga dimensioner. Det kan T.ex. ske genom att jag sågar flera sidobräder tills jag kommer in till första kvisten.


Om stocken har en bättre och sämre sida kan det innebära att blocket förskjuts åt sidan. Det innebär att det blir andra spänningar i virket än normalt och då blir det större risk för flatböj