stal

För att använda breda stål så tar man bort stiften på en kutterkil

för att få ned stålet i kuttern (tex Hallandslisten)